Příroda

O revitalizaci české krajiny se sám také zasadil. Rybář si od města Kutná Hora dlouhodobě pronajal Jezero Katlov a následně rybník Pohan. Krásné, ale desítky let příliš neudržované vodní plochy.

V roce 2019 k tomu přibyla třetí voda Medenice. Tyto tři lokality a jejich okolí průběžně revitalizuje. Do lokality se podařilo navrátit chráněné živočichy, jako jsou mlok skvrnitý, čolek obecný, orel mořský, ale i další druhy ptáků a žab. Do projektu byli zapojeni i odborníci z řad biologů.

Ukázalo se, že citlivý zásah může být přírodou brán jako pomoc.