freshwater giants

WCCJ2015 pro dětské pacienty z FN Motol

World Carp Classic Junior 2015 – Jedná se o výjimečnou událost, která svede dohromady mladé rybáře ze zemí celého světa. Její významnou součástí bude získání finančních prostředků pro CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) FN Motol.