freshwater giants

Mysteriózní ryba goonch

Mysteriózní ryba goonch

12.1.2011

V červnu roku 2009 byl  Jakub Vágner přizván k expedici National Geographic Channel, která vedla za mysteriózním goonchem žijícím na území Indie. V průběhu expedice se podařilo ulovit dva exempláře této vzácné ryby. Větší z obou exemplářů s váhou 75 kg  je největším goonchem, který

kdy byl sportovním rybářem uloven a pravděpodobně bude uznán oficiálním světovým rekordem mezinárodní rybářskou asociací  IGFA.